Hệ thống tuyển sinh trực tuyến
Hải Dương

Điểm ưu tiên

STT Tên Mô tả Trường học (nếu có) Áp dụng cho Điểm cộng
1 Đối tượng ưu tiên 01 Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng: + Con liệt sĩ; + Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; + Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; + Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”. + Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; + Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; + Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Tất cả các trường 3
2 Đối tượng ưu tiên 01 Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng: + Con liệt sĩ; + Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; + Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; + Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”. + Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; + Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; + Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. THPT Chuyên Nguyễn Trãi Áp dụng hệ không chuyên 3
3 Đối tượng ưu tiên 02 Cộng 2,5 điểm cho một trong các đối tượng: + Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; + Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; + Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; + Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”. Tất cả các trường 2.5
4 Đối tượng ưu tiên 02 Cộng 2,5 điểm cho một trong các đối tượng: + Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; + Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; + Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; + Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”. THPT Chuyên Nguyễn Trãi Áp dụng hệ không chuyên 2.5
5 Đối tượng ưu tiên 03 Cộng 2,0 điểm cho một trong các đối tượng + Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; + Người dân tộc thiểu số; + Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tất cả các trường 2
6 Đối tượng ưu tiên 03 Cộng 2,0 điểm cho một trong các đối tượng + Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; + Người dân tộc thiểu số; + Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. THPT Chuyên Nguyễn Trãi Áp dụng hệ không chuyên 2