Hệ thống tuyển sinh trực tuyến
Hải Dương

Chỉ tiêu các trường

STT Mã Trường Tên Trường Loại trường Tổng chỉ tiêu Chỉ tiêu chuyên Chỉ tiêu không chuyên
1 30000F01 THPT Chuyên Nguyễn Trãi Trường chuyên 371 330 Xem chi tiết 41
2 30000722 THPT Kim Thành II Trường không chuyên 378 0 0
3 30000709 THPT Trần Phú Trường không chuyên 346 0 0
4 30000725 THPT Gia Lộc II Trường không chuyên 388 0 0
5 30000715 THPT Thanh Hà Trường không chuyên 462 0 0
6 30000735 THPT Thanh Miện Trường không chuyên 378 0 0
7 30000737 THPT Thanh Miện III Trường không chuyên 388 0 0
8 30000728 THPT Hưng Đạo Trường không chuyên 346 0 0
9 30000719 THPT Phúc Thành Trường không chuyên 294 0 0
10 30000733 THPT Kẻ Sặt Trường không chuyên 304 0 0
11 30000708 THPT Phả Lại Trường không chuyên 304 0 0
12 30000707 THPT Chí Linh Trường không chuyên 506 0 0
13 30000738 THPT Ninh Giang Trường không chuyên 505 0 0
14 30000717 THPT Nhị Chiểu Trường không chuyên 295 0 0
15 30000721 THPT Kim Thành Trường không chuyên 462 0 0
16 30000729 THPT Cẩm Giàng Trường không chuyên 420 0 0
17 30000724 THPT Đoàn Thượng Trường không chuyên 295 0 0
18 30000710 THPT Mạc Đĩnh Chi Trường không chuyên 304 0 0
19 30000732 THPT Bình Giang Trường không chuyên 336 0 0
20 30000713 THPT Hà Bắc Trường không chuyên 294 0 0
21 30000712 THPT Nam Sách II Trường không chuyên 346 0 0
22 30000720 THPT Đồng Gia Trường không chuyên 252 0 0
23 30000701 THPT Nguyễn Du Trường không chuyên 345 0 0
24 30000702 THPT Hồng Quang Trường không chuyên 513 0 0
25 30000718 THPT Kinh Môn Trường không chuyên 430 0 0
26 30000714 THPT Hà Đông Trường không chuyên 304 0 0
27 30000726 THPT Tứ Kỳ Trường không chuyên 514 0 0
28 30000730 THPT Tuệ Tĩnh Trường không chuyên 252 0 0
29 30000716 THPT Thanh Bình Trường không chuyên 388 0 0
30 30000703 THPT Nguyễn Văn Cừ Trường không chuyên 682 0 0
31 30000731 THPT Cẩm Giàng II Trường không chuyên 388 0 0
32 30000736 THPT Thanh Miện II Trường không chuyên 304 0 0
33 30000734 THPT Đường An Trường không chuyên 378 0 0
34 30000742 THPT Kinh Môn II Trường không chuyên 430 0 0
35 30000739 THPT Quang Trung Trường không chuyên 336 0 0
36 30000711 THPT Nam Sách Trường không chuyên 504 0 0
37 30000723 THPT Gia Lộc Trường không chuyên 514 0 0
38 30000727 THPT Cầu Xe Trường không chuyên 294 0 0
39 30000740 THPT Khúc Thừa Dụ Trường không chuyên 345 0 0
40 30000743 THPT Bến Tắm Trường không chuyên 346 0 0